Επικοινωνία

Ο Σύλλογός μας φιλοξενείται προσωρινά στα γραφεία της εταιρίας ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ Μορφές Επικοινωνίας Α.Ε.

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι: Πολιτιστικός Σύλλογος Ακροκύτταρο.-Τσάμη Καρατάσου 5  Τ.Τ. 117-42 Ακρόπολις Αθήνα – Τηλ. 210-924 92 92

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ds@akrokyttaro.gr   Προσοχή : Για την αποστολή του μηνύματος θα πρέπει προηγουμένως να κάνετε “κλικ” στο  ” δεν είμαι ρομπότ”

Όλα τα στοιχεία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις επικοινωνιακές και λειτουργικές ανάγκες του Συλλόγου.